[Hot] Cập nhật lượt nghe mới

Sau bản cập nhật mới phát hành vào ngày 15/09/2021. Lượt nghe của mỗi người dùng trên ứng dụng KAKA sẽ được tính theo công thức mới như sau:

Lượt nghe Tổng = lượt nghe Cá Nhân + lượt nghe Song Ca

1. định nghĩa lượt nghe:

Lượt nghe cá nhân: là tổng lượt nghe từ những bản thu nằm trên trang cá nhân của bạn. Bao gồm các bài hát đơn ca, song ca và chờ song ca thuộc quyền sở hữu của bạn, bạn có thể ẩn hoặc xóa các bản thu này.

Lượt nghe song ca: là tổng lượt nghe từ những bản thu song ca, mà người khác hát với bạn. Nhưng những bản thu song ca này nằm trên trang cá nhân của họ, không nằm trên trang cá nhân của bạn (bạn không có quyền ẩn hoặc xóa bản thu này)

2. cách xem chi tiết từng lượt nghe:

Bước 1: Vào trang cá nhân của bạn, chọn “Thống Kê”

Bước 2: Xem chi tiết từng lượt nghe như hình bên dưới.

Vậy là từ bây giờ, để tăng lượt nghe tổng, bạn có thể hát nhiều bản thu “Chờ Song Ca” để càng nhiều người hát chung với bạn, thì lượt nghe tổng của bạn sẽ tăng càng nhiều.

Chúc bạn thành công và có những phút giây thư giãn với ứng dụng KAKA