[APP] HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI CỦA ỨNG DỤNG

Để kiểm tra và cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng, mời bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục cá nhân

Bước 2: Di chuyển xuống cuối trang, chọn Cài Đặt

Bước 3: Di chuyển xuống cuối trang Cài đặt, chọn Kiểm tra phiên bản

Bước 4: Chọn Cập nhật từ Kho ứng dụng