[APP] KAKA – Hỗ Trợ Nạp Xu Vàng

Lưu ý: chỉ có những liên hệ bên dưới có thể hỗ trợ cho quý khách, các tài khoản khác nếu có đều là mạo danh.

Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình nạp xu, vui lòng liên hệ:

TẠM NGƯNG HỖ TRỢ NẠP XU Ở 2 KÊNH BÊN DƯỚI:

Nhằm bảo trì và nâng cấp hệ thống, tạm thời ngưng hỗ trợ nạp xu. Kênh hỗ trợ sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.