[APP] BẠN CÓ BIẾT – CÁCH ẨN/HIỆN DANH HIỆU

Cách Ẩn/Hiện danh hiệu cực đơn giản

Bước 1: Tại mục Cá Nhân chọn Danh Hiệu muốn ẩn/hiện
Bước 2: Chọn Công khai hoặc Ẩn danh hiệu