[APP] BẠN CÓ BIẾT – HÁT CHỜ SONG CA

Hát chờ song ca bằng Video là nhiệm vụ đem về số điểm cao nhất khi được cộng đến 60 điểm!

Còn chần chờ gì mà không tạo song ca ngay để tăng cấp danh hiệu của bạn!