[BTV] HƯỚNG DẪN TẶNG VÉ VÀNG

hướng dẫn
CÁCH TẶNG VÉ VÀNG

Bước 1:
Nhấn vào biểu tượng hộp quà

Bước 2:
Chọn Vé Vàng và bấm gửi

Lưu ý: Vật phẩm “Vé Vàng” chỉ xuất hiện duy nhất trong sự kiện Xếp Hạng Bản Thu Vàng. Bạn có thể tặng Vé Vàng bằng cả Xu Vàng và Xu Bạc

Vé Vàng
“1 Xu Vàng
Vé Vàng
“20 Xu Bạc