[BXH] VINH DANH SONG CA CÙNG LƯU ÁNH LOAN

Xin chúc mừng các bản thu xuất sắc nhất sự kiện “Song Ca Tuyệt Đỉnh Cùng Lưu Ánh Loan”.

TOP 3 BXH SONG CA CÙNG LƯU ÁNH LOAN

Sweet Chocolate

Nhớ Nhau Hoài

Lê Cẩm Tú

Hoa Mười Giờ

Maria Lê Thị Mộng Thu

Hoa Mười Giờ

PHẦN THƯỞNG

TOP 2 ĐƯỢC CA SĨ BÌNH CHỌN

^^**__AiLi__**^^

Hoa Mười Giờ

Nguyen Ba

Hoa Mười Giờ

PHẦN THƯỞNG

Top 2 Ca Sĩ Bình Chọn Nhận
ALBUM LƯU ÁNH LOAN

Sao chép liên kết thành công