CHÚC MỪNG USER ĐẠT DANH HIỆU BẠCH KIM

Chúc mừng 2 giọng ca đầu tiên đạt danh hiệu bạch kim ở hạng mục Ca Hát và Sôi Nổi:

danh hiệu ca hát bạch kim

danh hiệu sôi nổi bạch kim

phần thưởng cấp ca hát

Khung ảnh
đại diện
“Bạch Kim – Cấp ca hát”
Huy hiệu
“Bạch Kim – Cấp sôi nổi”

phần thưởng cấp sôi nổi

Khung ảnh
đại diện
“Bạch Kim – Cấp ca hát”
Huy hiệu
“Bạch Kim – Cấp sôi nổi”

Hãy tiếp tục đăng nhập KAKA và hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày để khám phá những danh hiệu mới nhé!

Sao chép liên kết thành công