ĐỐ VUI NGÀY 01/05/2023

IndexActiveQuestion TypeQuestion TextQuestion ImageAnswer1Answer2Answer3Answer4Answer5
111Chẳng phải ảnh, chẳng phải tranh
Mà ai xem cũng thấy mình ở trong. Là cái gì?
https://kaka.me/r/i6ez770oMàn hình điện thoạiMắt kínhCái gương soi