[APP] KAKA – Hỗ Trợ Nạp Xu Vàng

Lưu ý: chỉ có những liên hệ bên dưới có thể hỗ trợ cho quý khách, các tài khoản khác nếu có đều là mạo danh.

Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình nạp xu, vui lòng liên hệ:

Nếu có yêu cầu khác về nạp xu: (Giờ online: 9h – 12h sáng, 14h – 18h chiều, 20h-23h tối)