KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 01/04/2023


CÂU hỎI:

Ngày Cá Tháng Tư (01/04) mang ý nghĩa gì?

Đáp án:

Ngày Nói Dối


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 6 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWZ979Z8https://kaka.me/r/i6ewuabeDaniel6 (Dự đoán: 6)
2IWZCZB7Ohttps://kaka.me/r/i6ewuacaHồng Hà6 (Dự đoán: 5)
3IOZ68D8Ehttps://kaka.me/r/i6ewuafiTiên Lưu
6 (Dự đoán: 4)
” Chương trình đố vui diễn ra 11h trưa hằng ngày”