KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 01/05/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Chẳng phải ảnh, chẳng phải tranh

Mà ai xem cũng thấy mình ở trong. Là cái gì?

Đáp án:

Cái gương soi


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 326 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWZDF0E8https://kaka.me/r/i6e6ewd0Trương Hùng Tín326 (Dự đoán: 326)
2IWZADAFZhttps://kaka.me/r/i6e6ewd7Annie325 (Dự đoán: 326)
3IOZIU7D9https://kaka.me/r/i6e6ewe0💫𝙆𝙄𝙈💥𝙇𝙄𝙀𝙉💫325 (Dự đoán: 326)