KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 02/04/2023


CÂU hỎI:

Loài hoa dưới đây có tên gọi là gì?

Đáp án:

Hoa Quỳnh


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 69 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOAWO78Ohttps://kaka.me/r/i6ewdcwiThu70 (Dự đoán: 69)
2IW6ZI0AAhttps://kaka.me/r/i6ewdcibLê Như75 (Dự đoán: 69)
3IOAIUAB9https://kaka.me/r/i6ewdcwa🐱Meow🐱50 (Dự đoán: 69
” Chương trình đố vui diễn ra 11h trưa hằng ngày”