KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 02/05/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Xe nào không bao giờ giảm đi?

Đáp án:

Xe tăng


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 351 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IW870EW6https://kaka.me/r/i6e6ffazHongtranthi351 (Dự đoán: 351)
2IOCU8D6Chttps://kaka.me/r/i6e6ffbzThắng Phạm351 (Dự đoán: 351)
3IW9ZECOChttps://kaka.me/r/i6e6ffafBichloan❤ glfbruarry350 (Dự đoán: 351)