KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 03/04/2023


CÂU hỎI:

Từ nào sau đây ĐÚNG chính tả?

Đáp án:

Xuất Sắc


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 65 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOB7UCZ8https://kaka.me/r/i6ewfz7oTôi yêu miền Tây
68 (Dự đoán: 65)
2IWF90CBZhttps://kaka.me/r/i6ewfz7zTình và Đời
70 (Dự đoán: 65 )
3IOZZI7F0https://kaka.me/r/i6ewfz7bVân Nguyễn
59 (Dự đoán: 65)
” Chương trình đố vui diễn ra 11h trưa hằng ngày”