KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 03/05/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Thị Nở nấu tô cháo hành bỏ tiêu bột hay tiêu xay?

Đáp án:

Không bỏ tiêu


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 290 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOUFCU0Ahttps://kaka.me/r/i6e7i7b8Truong Tien Đat290 (Dự đoán: 290)
2IW66OZB6https://kaka.me/r/i6e7i7bbPham Huong289 (Dự đoán: 290)
3IOBFAA7Ohttps://kaka.me/r/i6e7i7bcNguyen Duy Thang289 (Dự đoán: 290)