KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 04/05/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Đuổi hình bắt chữ: Đây là tỉnh thành nào?

Đáp án:

Đồng Nai


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 516 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWBB7B6Uhttps://kaka.me/r/i6e7ouizKiều Nghi 💞💞520 (Dự đoán: 516)
2IWBB79BEhttps://kaka.me/r/i6e7oui6Hồi Sinh520 (Dự đoán: 516)
3IOWIUE9Ihttps://kaka.me/r/i6e7oui7Đỗ Quốc Bảo512 (Dự đoán: 516)