KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 06/04/2023

“Đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Mặt Trời mọc ở hướng nào?

Đáp án:

Hướng Đông


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 363 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWDAWI68https://kaka.me/r/i6eoueofỐc Hương 🌹❤️
350(Dự đoán: 363)
2IWDBWCOChttps://kaka.me/r/i6eoueu7⚘🌾⚘🌾HÃY LÀ CHÍNH MÌNH 🌾⚘🌾⚘
321(Dự đoán: 363)
3IW77FO79https://kaka.me/r/i6eouezzNguyễn Công
313(Dự đoán: 363)
” Chương trình đố vui diễn ra 11h trưa hằng ngày”