KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 05/05/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Đường thốt nốt là đặc sản của tỉnh nào?

Đáp án:

An Giang


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 459 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IW9OFC9Bhttps://kaka.me/r/i6e7zwodMs Tuyết Phượng459 (Dự đoán: 459)
2IWFEEDDIhttps://kaka.me/r/i6e7zwu0Manh Cuong Singer458 (Dự đoán: 459)
3IOB6EBOZhttps://kaka.me/r/i6e7zwuiNguyễn Hoa 1970460 (Dự đoán: 459)