KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 06/05/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Trong ca khúc “Hoa Mười Giờ” cặp đôi chia tay vào thứ mấy?

Đáp án:

Chủ Nhật


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 339 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWA687W9https://kaka.me/r/i6e76a0dHonhikiet338 (Dự đoán: 339)
2IW76F9I9https://kaka.me/r/i6e76aiw{n^~^d}345 (Dự đoán: 339)
3IW896AZUhttps://kaka.me/r/i6e76aiuTrịnh Mai Ly345 (Dự đoán: 339)