KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 07/04/2023

“Đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Sắp xếp lại các từ sau thành câu có ý nghĩa:

Mẹ/ Cha/ Nghĩa/ Công

Đáp án:

Công Cha Nghĩa Mẹ


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 591 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IO6Z8AIBhttps://kaka.me/r/i6eo9o9zThu Cúc
600 (Dự đoán: 591)
2IW87B8FZhttps://kaka.me/r/i6eo9oawPhan Thị Ngát
600 (Dự đoán: 591)
3IO6ECCDBhttps://kaka.me/r/i6eo9oa8BăngTuyết92
600 (Dự đoán: 591)
” Chương trình đố vui diễn ra 11h trưa hằng ngày”