KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 07/05/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Loài heo nào không có cả thịt lẫn mỡ?

Đáp án:

Heo đất


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 304 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IO9IZIZ7https://kaka.me/r/i6e78ucoHue Bay300 (Dự đoán: 304)
2IW9ZZZ7Bhttps://kaka.me/r/i6e78ucuThảo Thảo308 (Dự đoán: 304)
3IO99FDFAhttps://kaka.me/r/i6e78uc7Dung Nguyen Van310 (Dự đoán: 304)