KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 08/04/2023

“Đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Trong bài hát ” Duyên Phận” nói về ai?

Đáp án:

Người Con Gái


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 295 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWDBUZ7Ohttps://kaka.me/r/i6eo9uu8Hương Lê300 (Dự đoán: 295)
2IW7OF97Uhttps://kaka.me/r/i6eo9uubHiên ? Hiển 🐭🍿🧋300 (Dự đoán: 295)
3IW90Z7WFhttps://kaka.me/r/i6eo9uuePham Sy287 (Dự đoán: 295)
” Chương trình đố vui diễn ra 11h trưa hằng ngày”