KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 08/05/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Hãy chọn tên bài hát được viết đúng nhất

Đáp án:

Lại Nhớ Người Yêu


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 506 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOCUZ079https://kaka.me/r/i6e79baaHồng Thịnh505 (Dự đoán: 506)
2IOAFOA6Ahttps://kaka.me/r/i6e79bbiNobitav504 (Dự đoán: 506)
3IOB8Z77Dhttps://kaka.me/r/i6e79bboPham Nguyet510 (Dự đoán: 506)