KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 10/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Đâu là tên của một bài hát?

Đáp án:

Áo Mới Cà Mau


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 469 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOZ8WDAUhttps://kaka.me/r/i6eoez8uPham Kim Yến468 (Dự đoán: 469)
2IW76IFCIhttps://kaka.me/r/i6eoez8dMinh KaKa468 (Dự đoán: 469)
3IO9AIZ9Whttps://kaka.me/r/i6eoez99TTB467 (Dự đoán: 469)