KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 09/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Dưới đây là địa điểm nào tại TP.HCM?

Đáp án:

Dinh Độc Lập


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 265 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IW9E6EFWhttps://kaka.me/r/i6eobzfiVương Quốc Cường262 (Dự đoán: 265)
2IOCIF6COhttps://kaka.me/r/i6eob6woTrần Bính260 (Dự đoán: 265)
3IW8II8IIhttps://kaka.me/r/i6eob6u0MỸ DUNG. giọng ca tổng hợp260 (Dự đoán: 265)