KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 10/05/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Hà Nội có bao nhiêu phố phường?

Đáp án:

36 phố phường


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 398 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOWCEZ78https://kaka.me/r/i6e7cedeMưa 🌟 băng398 (Dự đoán: 398)
2IWBOOE0Zhttps://kaka.me/r/i6e7cee0Bui Phuong Lien398 (Dự đoán: 398)
3IW87IAO6https://kaka.me/r/i6e7ceeiPQuýHTâm60399 (Dự đoán: 398)