KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 11/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Một năm có 7 tháng 31 ngày. Vậy tháng nào có 28 ngày?

Đáp án:

Tháng nào cũng có


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 236 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWD98CIOhttps://kaka.me/r/i6eu0owuTấnđiện Báo235 (Dự đoán: 236)
2IW69DZ8Whttps://kaka.me/r/i6eu0ow8💃LN255 (Dự đoán: 236)
3IW67WD67https://kaka.me/r/i6eu0ooiThinhga215 (Dự đoán: 236)