KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 11/05/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh: lăn/phải/bếp/Muốn/vào/lăn

Đáp án:

Muốn ăn phải lăn vào bếp


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 431 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWBUFCDOhttps://kaka.me/r/i6e7eo89Lê Cẩm Tú432 (Dự đoán: 431)
2IW6W6CABhttps://kaka.me/r/i6e7eo90Coutmientay432 (Dự đoán: 431)
3IO6EBDWZhttps://kaka.me/r/i6e7eo9oTư Nét433 (Dự đoán: 431)