KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 12/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Đây là trò chơi dân gian gì?

Đáp án:

Rồng Rắn Lên Mây


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 339 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOA9IWA6https://kaka.me/r/i6euzu7dNhung Hoang340 (Dự đoán: 339)
2IO67678Ohttps://kaka.me/r/i6euzu87Anh Hoàng Anh342 (Dự đoán: 339)
3IW9878O0https://kaka.me/r/i6euzu9wĐức Lê336 (Dự đoán: 339)