KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 14/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Chùa một cột xây dựng dựa trên hình tượng loài hoa nào?

Đáp án:

Hoa Sen


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 505 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWZ9C7UAhttps://kaka.me/r/i6eudc0eKim Tiếp505 (Dự đoán: 505)
2IWB9AEDEhttps://kaka.me/r/i6eudcioNGUYỄNMINH1984🐁♥️🌹🌻👍500 (Dự đoán: 505)
3IOCUUC9Ohttps://kaka.me/r/i6eudcizThúy Hạnh500 (Dự đoán: 505)