KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 15/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Nữ lưu sánh với anh hào những ai?

Đáp án:

Hai Bà Trưng, Bà Triệu


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 281 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOWD8CCEhttps://kaka.me/r/i6eudcofVăn Chử280 (Dự đoán: 281)
2IO0I7D8Ehttps://kaka.me/r/i6eudczoTinh tran278 (Dự đoán: 281)
3IW98E7E6https://kaka.me/r/i6eudcz7Sơn Trần285 (Dự đoán: 281)