KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 16/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Bài hát “Lý cây đa” thuộc vùng nào?

Đáp án:

Dân ca quan họ Bắc Ninh


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 325 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWZBF6OOhttps://kaka.me/r/i6ezwdoeBiếc325 (Dự đoán: 325)
2IOAEE9UAhttps://kaka.me/r/i6ezwdzwhoang Vo van324 (Dự đoán: 325)
3IWA6D7B0https://kaka.me/r/i6ezwdz7Nguyễn Thị Quới326 (Dự đoán: 325)