KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 17/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Lịch nào dài nhất?

Đáp án:

Lịch sử


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 377 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOCAUA7Ehttps://kaka.me/r/i6ezwd9wLe Van Nghe378 (Dự đoán: 377)
2IW9E6EFWhttps://kaka.me/r/i6ezwd98Vương Quốc Cường378 (Dự đoán: 377)
3IO9FEZODhttps://kaka.me/r/i6ezwd99Nguyễn Thị Kim Trang378 (Dự đoán: 377)