KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 18/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Tình yêu quá đẹp gọi là … tình?

Đáp án:

Tuyệt tình


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 360 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOO60DBFhttps://kaka.me/r/i6ezue6oLanh Vũ✨️1970360 (Dự đoán: 360)
2IW6WABEWhttps://kaka.me/r/i6ezue6uSindy Tran359 (Dự đoán: 360)
3IWCIOBUAhttps://kaka.me/r/i6ezuebzKhánh Tâm358 (Dự đoán: 360)