KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 20/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Trong các bài hát sau, bài hát nào của nhạc sĩ Hoàng Việt?

Đáp án:

Tình Ca


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 556 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IW7BFAADhttps://kaka.me/r/i6ez8bfwCathy Ho556 (Dự đoán: 556)
2IO67678Ohttps://kaka.me/r/i6ez8c0zAnh Hoàng Anh555 (Dự đoán: 556)
3IW8WFAZAhttps://kaka.me/r/i6ez8cioHuongtinhcu555 (Dự đoán: 556)