KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 19/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Đây là món ăn gì?

Đáp án:

Bánh bò


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 385 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IW98E7E6https://kaka.me/r/i6ez6c6aSơn Trần385 (Dự đoán: 385)
2IWAUZUDIhttps://kaka.me/r/i6ez6c7wHuệ Nương386 (Dự đoán: 385)
3IOA6U9DFhttps://kaka.me/r/i6ez6c8aNguyễn Thị Loan384 (Dự đoán: 385)