KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 21/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Trong bài “Rước đèn tháng 8” có bao nhiêu loại lồng đèn trong lời bài hát?

Đáp án:

8 loại


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 323 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWA9AEUOhttps://kaka.me/r/i6ezafuavovanhoang324 (Dự đoán: 323)
2IOAEE9UAhttps://kaka.me/r/i6ezaf6dhoang Vo van321 (Dự đoán: 323)
3IWAI6D6Ohttps://kaka.me/r/i6ezaf7dMr Dean320 (Dự đoán: 323)