KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 22/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Vịnh nào rồng hiện xuống trần?

Đáp án:

Vịnh Hạ Long


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 288 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOCUU7A6https://kaka.me/r/i6ezdieuCông Luận290 (Dự đoán: 288)
2IOICIOZ8https://kaka.me/r/i6ezdie6Thanh Mùi285 (Dự đoán: 288)
3IWE7BE8Ehttps://kaka.me/r/i6ezdie8Viết Hải278 (Dự đoán: 288)