KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 23/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Con gì đầu dê mình ốc?

Đáp án:

Con dốc


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 262 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWB6DDFDhttps://kaka.me/r/i6ezecdaTuyết Nga263 (Dự đoán: 262)
2IO7780UBhttps://kaka.me/r/i6ezecdcTrần Vi Cường264 (Dự đoán: 262)
3IWB0IFO0https://kaka.me/r/i6ezecdfLương Vu🍀257 (Dự đoán: 262)