KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 24/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Con gì đôi cánh mỏng tang

Bay cao bay thấp báo rằng nắng mưa?

Đáp án:

Con chuồn chuồn


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 532 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IW686DI6https://kaka.me/r/i6e6iiabKimCương63 HN530 (Dự đoán: 532)
2IW68CUFDhttps://kaka.me/r/i6e6iie7𝓓𝓾𝓸𝓷𝓰 ☘𝓿𝓲𝓼𝓲𝓸𝓷526 (Dự đoán: 532)
3IW6UZ8U9https://kaka.me/r/i6e6iieaNguyenxuanson538 (Dự đoán: 532)