KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 26/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Điền tiếp vào lời bài hát “Đêm chưa ngủ nghe ngoài ngoài trời …”

Đáp án:

Đổ mưa từng hạt rơi


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 446 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IW9ZZZ7Bhttps://kaka.me/r/i6e6uaeuThảo Thảo444 (Dự đoán: 446)
2IO70FE69https://kaka.me/r/i6e6uafzÁnh Hồng444 (Dự đoán: 446)
3IOWFBC0Uhttps://kaka.me/r/i6e6uaf9Mỹ Ngọc450 (Dự đoán: 446)