KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 27/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa?

Đáp án:

Lý Công Uẩn


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 381 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOB8Z8ABhttps://kaka.me/r/i6e66addHồng Đào_198x382 (Dự đoán: 381)
2IOCBAD8Ohttps://kaka.me/r/i6e66ae6Phạm Minh Quốc380 (Dự đoán: 381)
3IO08EOOEhttps://kaka.me/r/i6e66aebCô Nhíp Ba Ton379 (Dự đoán: 381)