KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 28/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Đuổi hình bắt chữ

Đáp án:

Báo cáo


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 475 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IW7UIDBOhttps://kaka.me/r/i6e69w8fDao Duy Vu475 (Dự đoán: 475)
2IOWB7ZU8https://kaka.me/r/i6e69w99Kha Trần475 (Dự đoán: 475)
3IOBO878Zhttps://kaka.me/r/i6e69w9dLinh Nguyễn472 (Dự đoán: 475)