KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 29/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Sông nào đỏ lớp phù sa?

Đáp án:

Sông Hồng


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 269 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IWB09B6Uhttps://kaka.me/r/i6e6a7f0Kim Ngọc259 (Dự đoán: 269)
2IWAC0AIFhttps://kaka.me/r/i6e6a7f8Hải Sản281 (Dự đoán: 269)
3IO7UBUEAhttps://kaka.me/r/i6e6a7feHồ Thanh Tâm250 (Dự đoán: 269)