KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY 30/04/2023

Chương trình đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Bài hát “Đất Nước Trọn Niềm Vui” được sáng tác bởi nhạc sĩ nào?

Đáp án:

Hoàng Hà


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 425 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IO6A9U7Whttps://kaka.me/r/i6e6czuiKiều Mến425 (Dự đoán: 425)
2IO9AIZ9Whttps://kaka.me/r/i6e6czubTTB425 (Dự đoán: 425)
3IOUAO9U8https://kaka.me/r/i6e6czziPhamminhbao425 (Dự đoán: 425)