KẾT QUẢ ĐỐ VUI NGÀY04/04/2023

“Đố vui diễn ra vào lúc 11h trưa mỗi ngày”


CÂU hỎI:

Điền vào chỗ trống: Cá không ăn muối cá ___?

Đáp án:

Ươn


CÂU hỏi phụ:

Có bao nhiêu người tham gia game dự đoán này?

Đáp án:

Đã có 208 thành viên tham gia dự đoán.


BXH TOP 3

rankuseridavatarusernamescore
1IOU7UOB9https://kaka.me/r/i6eoiu7bVõ Mai Loan
200 (Dự đoán: 208)
2IWZCDDODhttps://kaka.me/r/i6eoiu80Nguyễn Hoành Sơn
220 (Dự đoán: 208)
3IOZ8WDAUhttps://kaka.me/r/i6eoiu8oPham Kim Yến
236 (Dự đoán: 208)
” Chương trình đố vui diễn ra 11h trưa hằng ngày”