[KHẢO SÁT] NẠP XU VÀNG

QuestionThumbopt1opt1-destopt2opt2-destopt3opt3-destopt4opt4-dest
KAKA muốn lắng nghe ý kiến của bạn về việc nạp xu VÀNG!https://photo-kaka.zadn.vn/image/fd70e479103ef960a02f.pngTôi không hiểu ý nghĩa của xu VÀNGhttps://blog.kaka.me/thu-ngo-ban-da-hieu-ve-xu-vang?utm_source=wp&utm_campaign=khao_sat_nap_xu_vangGiá xu VÀNG quá đắthttps://blog.kaka.me/su-kien-dac-biet-nap-xu-nhan-qua-3?utm_source=wp&utm_campaign=khao_sat_nap_xu_vang&fullScreen=1Tôi gặp khó khăn khi thanh toánhttps://blog.kaka.me/kaka-ho-tro-nap-xu-vang?utm_source=wp&utm_campaign=khao_sat_nap_xu_vang&fullScreen=1Kháchttps://forms.gle/i3k7AV8j3UNpZpfc9?utm_source=wp&utm_campaign=khao_sat_nap_xu_vang