[APP] Quà Xu BẠC – MỞ QUÀ ĐIỂM DANH

Điểm danh mỗi ngày, mở quà nhận xu
Chúc mừng bạn nhận được xu BẠC khi mở quà từ sự kiện “Điểm Danh Mỗi Ngày”

Tiếp tục điểm danh hàng ngày trên KAKA và hoàn thành các nhiệm vụ để nhận thêm lượt mở quà nhé!