[QUIZ] AFF Trận 25 – DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ VIỆT NAM – THÁI LAN

IndexActiveQuestion TypeQuestion TextQuestion ImageAnswer1Answer2Answer3Answer4Answer5
111Dự đoán kết quả lượt đi
VIỆT NAM vs. THÁI LAN
https://blog.kaka.me/wp-content/uploads/2023/01/tran-25.png